Linkedin

Haal meer uit uw organisatie of team!

Duurzame Inzetbaarheid: 9 adviezen uit de apotheekpraktijk

23 September 2013

‘Duurzame inzetbaarheid’, we horen de term vaker de laatste tijd. Eigenlijk betekent het niets anders, dan dat je iets ‘niet opmaakt’. Dus duurzame energie komt van zon en wind, duurzaam hout komt uit een bos waar voor elke omgezaagde boom er weer eentje terug geplant wordt, duurzame visvangst zorgt dat de visstand intact blijft.

Mensen duurzaam inzetten betekent dat  je ze niet ‘opgebruikt’. Je zorgt er samen met hen voor dat ze steeds weer nieuwe energie weten te halen uit hun werk en uit de juiste werk/privé-balans.

Is dat iets heel nieuws? Ja en nee. Ja, omdat het begrip een aantal belangrijke aspecten combineert onder een nieuwe, eigentijdse vlag. Nee, omdat het in feite nog steeds gaat om goede bedrijfsvoering met oog voor de mensen die het werk moeten doen.

Kwalitatief onderzoek onder  15  apothekers en hun teams = basis voor 9 adviezen

Focusgroepen en diepte-interviews in 15 apotheken met als onderwerp het functioneren van de apotheek,  hebben mij de afgelopen 1,5 jaar geleerd dat er 9 ‘knoppen’ zijn waaraan het management van apotheken kan draaien om de medewerkers in de apotheek blijvend te motiveren en te zorgen dat er geen energie weglekt.

1. Motiveer je medewerkers

Motivatie is de belangrijkste energiebron. Zonder gemotiveerde medewerkers geen optimale bedrijfsresultaten. Hangt direct samen met wijze van leidinggeven.

2. Effectief leidinggeven =  sturen op motivatie

Sturen op motivatie/bevlogenheid van medewerkers kan elke manager/leidinggevende leren. In de apotheek werkt het volgende:

    • Werk zoveel mogelijk vanuit de talenten van mensen, geef ze vertrouwen en autonomie
    • Creëer rust en duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
    • Communiceer niet meer dan nodig is en op vaste momenten, via vaste ‘media’
    • Bied sociale steun en belangstelling op het juiste moment
    • Zorg voor heldere en stimulerende beoordelingssystemen en ontwikkelmogelijkheden
3.   Zorg voor rust: duidelijkheid in communicatie en organisatie

Energieverlies kan voorkomen worden door duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Ook leiding ‘op de vloer’ (coördinerend assistent of ‘floormanager’) helpt om rust te creëren.

4. Hanteer een goed werkend beoordelings- en ontwikkelingssysteem

Medewerkers groeien door feedback en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat geeft energie en houdt gemotiveerd. Een goed beoordelings- en ontwikkelingssysteem zorgt dat medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt en waar ze nog verder in kunnen/moeten groeien. En nee, één keer per jaar een gesprek is niet voldoende.

5. Goede werk/privé-balans = gezamenlijke verantwoordelijkheid

Overleg over werktijden vraagt een flexibele houding van zowel leidinggevende als medewerkers. Meegaan met de tijd (avondopenstelling), vakanties van collega’s opvangen, diensten….het hoort bij het werken in een apotheek. Geven en nemen zorgt hier voor een goede balans. Fit zijn en blijven is in belangrijke mate een privé verantwoordelijkheid, maar een gesprek erover kan nooit kwaad.

 6.   Veilige teams functioneren optimaal

Een echt goed functionerend team is een veilig team. Men kent elkaars kwaliteiten, respecteert onderlinge verschillen en de communicatie is open en professioneel.

 7. Levensfasebeleid betekent voordeel voor medewerker en organisatie

Rekening houden met levensfasen  heeft voordelen voor  de werknemer, omdat de werk/privé balans beter bewaakt kan worden, bijvoorbeeld in de fasen zonder kinderen, met kleine kinderen, met grotere kinderen, met zorg vragende ouders, met ziekte in de familie etc. En het heeft voordelen voor de organisatie, omdat ook goed gebruik gemaakt kan worden van grotere flexibiliteit en levenservaring in bepaalde fasen in de loopbaan.

 8. Functiedifferentiatie is het overwegen waard

De apotheek is van oudsher een platte organisatie. Functiedifferentiatie kan voordelen bieden: het werk kan gesplitst worden in ‘moeilijkheidsniveaus’(niet iedereen hoeft meer alles te kunnen) en er ontstaan (motiverende) doorgroeimogelijkheden.

9. Oog voor fysieke belasting voorkomt uitval

Leeftijd, zwangerschap, (tijdelijke) fysieke problemen. Het is vaak handig als een deel van het werk zittend gedaan kan worden. De mogelijkheid daarvoor bieden komt de inzetbaarheid ten goede en voorkomt uitval en hoger verzuim.