Linkedin

Haal meer uit uw organisatie of team!

Informeel leiderschap met succes inzetten

6 April 2016

Organisatieverandering, invoering van nieuwe werkwijzen, kwaliteitsverbetering, professionalisering, meer kennisdelen en samenwerken…. we hebben er allemaal van tijd tot tijd mee te maken in ons werk.

Er worden welwillend afspraken met elkaar gemaakt, alle betrokkenen onderschrijven het nut en de wenselijkheid van de vernieuwde aanpak en toch……gebeurt er soms weinig tot niets. Het lijkt wel of er geen beweging in komt.

Informeel leiderschap

In het geval er geen duidelijke projectleider of aanjager met het doorvoeren van de verandering is belast, maar een en ander meer op basis van onderlinge besluiten en afspraken moet gebeuren (bijv. in een MT of een groep samenwerkende professionals of business unit managers) kan het oppakken van informeel leiderschap het antwoord zijn.

Informeel leiderschap is leiderschap dat niet is gebaseerd op de plaats in de hiërarchie, maar op de ervaring van de groep waarin de informeel leider functioneert. Informele leiders zijn mensen die de wil en capaciteit hebben om verbeteringen en veranderingen te faciliteren en te ondersteunen en ervaringen samen te brengen en te coördineren. Mensen die in gesprek gaan met de betrokkenen en hen helpen de verandering in de praktijk te realiseren. Dit pakken informele leiders op eigen initiatief op, op een organische en natuurlijke manier nemen zij op een of meer terreinen in de organisatie het voortouw.

Gaan informele leiders dan ‘de baas spelen’ of zijn ze in de eerste plaats met hun eigen carrièreperspectieven bezig?  Nee, als het goed is niet. Zij zijn (net als goede adviseurs), goed in beïnvloeden en sturen zonder macht. Zij respecteren de inbreng van anderen en maken daar positief gebruik van. Puur omdat zij als belangrijkste drijfveer het bijdragen aan een beter werkend geheel hebben worden zij ervaren  als steunpilaren en verbinders tussen hiërarchisch gelijken.

Dienend leiderschap

Dat wordt ook wel ‘dienend leiderschap’ genoemd. Wat overigens niet wil zeggen dat een informeel leider zichzelf te kort doet. Als iets goed is voor het geheel heeft de informele leider daar, als deel van dat geheel, natuurlijk ook zelf profijt van. En voor persoonlijkheden die graag verbinden, richting helpen geven en ondersteuning bieden geeft het oppakken van informeel leiderschap op aspecten van de organisatie waar hun hart ligt, vaak ook veel energie en inspiratie. Het wordt als prettig en stimulerend ervaren om op een of meer onderdelen van de organisatie extra kennis, affiniteit en capaciteiten in te zetten, wat meer ‘op de nek’ te nemen, een stapje harder te lopen.

Intentie

Of informele leiders iets kunnen bijdragen heeft er vooral mee te maken of collega’s zich veilig bij hen voelen. Zich durven uit te spreken en ook twijfels durven te laten zien. Daarbij gaat het vooral om de intentie van de informele leider. Handelt hij vanuit de drijfveer het voor het grotere geheel beter te maken, dan wordt het goed opgepakt. Leidt hij met een dubbele agenda, bijvoorbeeld om zelf hogerop te komen of collega’s als minder competent neer te zetten, dan werkt het niet. Want dat wordt meestal snel gevoeld en zorgt ervoor dat de informeel leider onvoldoende vertrouwen krijgt van zijn collega’s.

Maar is je intentie goed en heb je de  kwaliteiten om je als informeel leider te manifesteren, laat je dan niet tegenhouden. Je bent van grote waarde voor je collega’s en organisatie. Valse bescheidenheid of angst om het voortouw te nemen zijn slechte raadgevers. Het niet oppakken van de informele leidersrol als het nuttig is voor het geheel en het je op het lijf geschreven is, is een gemiste kans.

 

(Deze blog is eerder gepubliceerd op lerendeleiders.nl)