Linkedin

Haal meer uit uw organisatie of team!

Kwetsbare leiders zijn effectiever.

28 August 2016

Effectiviteit en kwetsbaarheid ……misschien niet de meest logische combinatie. En zeker niet voor leiders, die toch vooral sterk en doelgericht moeten zijn. Toch zijn leiders die de moed hebben om ook kwetsbaar te zijn uiteindelijk effectiever dan hun ‘stoerdere’ collega’s. Hoe komt dat?

Ook een leider kan niet alles weten en zien

Leiders geven sturing en nemen uiteindelijk de beslissingen. Dat is enorm nuttig en wordt ook gewaardeerd. Er zijn weinig mensen die zich prettig voelen op een stuurloos schip. Maar de leider moet zich ook bewust zijn dat hij niet alles kan weten en zien, dat hij misschien ook een blinde vlek heeft en dat hij het niet alleen kan doen. Kwetsbaarheid is dat erkennen en openstaan voor ideeën en visies van anderen in je team. Die kunnen je alleen maar verder helpen. Je ideeën en plannen sluiten beter aan op de praktijk en op wat er leeft in de organisatie en hebben daardoor meer kans van slagen.

Verbinden maakt richting gezamenlijk

Mensen verbinden zich over het algemeen het gemakkelijkst met anderen als zij menselijkheid en kwetsbaarheid ontmoeten. Dat neemt afstand weg en schept empathie. Met een leider die af en toe laat zien dat hij er nog eens over na moet denken, die geïnteresseerd is in de visie van anderen om de zijne aan te scherpen , die wel eens van mening durft te veranderen en vergissingen kan toegeven, werkt men liever samen dan met een ongenaakbare ivoren toren bewoner. Zo wordt de band tussen leider en team versterkt en groeit het gevoel samen ergens voor te gaan.

Benaderbare leiders kunnen tijdig bijsturen

Leiders die van zichzelf moeten uitstralen dat zij altijd gelijk hebben en de neiging hebben niet goed naar anderen te luisteren,  lopen het risico te weinig informatie uit hun team of organisatie te krijgen. Dat betekent dat er soms dingen ‘mis’ gaan, of gewoon niet gebeuren met betrekking tot nieuwe werkwijzen of organisatieveranderingen, zonder dat de leider daarvan tijdig signalen krijgt. Dat verhindert tijdig bijsturen. Een menselijke, kwetsbare leider is beter benaderbaar en weet daardoor wat er in de organisatie speelt.

‘Gedoe’ meteen nemen voorkomt mislukking in later stadium

Soms moet er direct gehandeld worden, maar de meeste beslissingen die leiders nemen zijn het resultaat van een langer denk- en overlegproces. Het kan verleidelijk zijn voor een leider om de eigen goede ideeën er te snel door te drukken. Dat gebeurt vaak ook omdat de leider goed vooruit kan kijken, vanuit een voor hem heldere visie handelt en kan inschatten hoe zijn maatregel of plan gaat uitpakken.

Een team of organisatie waar gemord wordt of waar heel veel vragen en opmerkingen zijn over een voorgenomen verandering,  wordt dan als remmend ervaren en dat is begrijpelijk. Toch doe je er als leider goed aan meteen naar eventuele kritiek en ‘gedoe’ rond je plannen te luisteren. Dan kun je erop ingaan, meer helderheid geven waar nog onduidelijkheid bestaat en als het nodig en nuttig is ook zaken aanpassen. Dat kost tijd, maar die wordt uiteindelijk weer ingelopen omdat er minder fout gaat in latere stadia.

Kwetsbaar durven zijn is goed voor innovatie en creativiteit

Een team waar je nog onuitgewerkte ideeën kan delen,  fouten mag maken en twijfels mag uitspreken is bewezen innovatiever en oplossingsgerichter. De leider kan hierin het voorbeeld geven. Dan durven ook teamleden ideeën te delen zonder de angst ‘afgebrand’ te worden.

Persoonlijke groei: kwetsbaar durven zijn vergroot je moed

Als je als leider in je werk, maar ook in je persoonlijke leven, de durf hebt om iets nieuws aan te gaan of iets uit te proberen neem je risico. Immers, er kan weleens iets niet uitpakken zoals je het voor ogen had of zelfs volledig ‘mislukken’. Is dat erg?  Integendeel. Zij die geen enkel risico nemen offeren ook kansen, ideeën,  mogelijkheden tot samenwerking en vruchtbare relaties op die zich misschien later niet meer voordoen. Zij die hun neus stoten  kunnen leren van hun fouten. En ook met de eventuele schaamte van mislukking om leren gaan is uiteindelijk in je voordeel: het vergroot je moed.  En dat maakt je uiteindelijk sterker en vrijer in je handelen.