Linkedin

Haal meer uit uw organisatie of team!

Ontspannen leiderschap? 10 inzichten die kunnen helpen

14 October 2017

Leiderschap. Een populair thema. Hele platforms worden er, mede door mijzelf, over volgeschreven. En het is ook een belangrijk thema. In een wereld waar veel gevraagd wordt van organisaties en mensen waar het gaat om inspelen, bijblijven, meegroeien, ontwikkelen en samenwerken is het fijn leiders te hebben die steun en richting weten te geven. Zowel formele als informele leiders, in hiërarchische en minder hiërarchische organisaties en ook in lossere samenwerkingsverbanden.

Er zijn redenen genoeg om zuinig te zijn op mensen met leiderschapskwaliteiten. Maar dat wordt wel eens vergeten in alle hectiek. Daarom is het belangrijk om als leider niet alleen goed voor anderen, maar ook goed voor jezelf te zorgen.

Hoe kun je als leider zo ontspannen mogelijk functioneren?  Hoe kun je energie, inspiratie en creativiteit op peil houden? Op die vragen zullen de antwoorden  niet voor iedereen precies hetzelfde zijn.  Als coach en adviseur van leiders ben ik tot een paar inzichten gekomen. Misschien heb jij daar ook wat aan.

1. Wat je ook doet, plan tijd om je voor te bereiden.

Voorbereid zijn helpt altijd. Beter een overleg of gesprek uitstellen dan onvoorbereid laten doorgaan. Een presentatie, memo of rapport een dagje laten liggen levert soms frisse inzichten op. Denk ook na over scenario’s, wat zou er  kunnen gebeuren, wat zou de reactie kunnen zijn? Voorbereiden lijkt wel extra tijd te kosten, maar meestal  haal je die later in door gerichter bezig te kunnen zijn.

2. Sta zoveel mogelijk in het nu en ga ervanuit dat niets gaat zoals gepland

Ja, daar zit je dan met je voorbereiding uit het vorige punt. En de scenario’s die je uitgedacht hebt. Heeft dat dan wel zin? Absoluut. Als je goed voorbereid bent kun je er gek genoeg ook beter mee omgaan als zaken totaal anders lopen.
Het is daarom ook goed en nodig om regelmatig tijd in te ruimen voor het aanscherpen van de visie en strategie. Waar wilden jij en je team ook alweer naartoe? Voor welke (nieuwe) uitdagingen of veranderingen staan jullie? Reflecteer daar regelmatig op, individueel en samen met je collega’s.

3. Durf van idee te veranderen

Als alles in beweging en verandering is, dan is het logisch dat dat ook geldt voor je eigen inzichten. Als  het goed is blijf je ook als leider leren en groeien. En leveren interessante boeken of artikelen, inspirerende gesprekken en de dagelijkse praktijk regelmatig nieuwe ideeën en stof tot nadenken op.
Het is geen zwaktebod om van mening te veranderen. Integendeel. Maar wel handig om daar gewoon open over te zijn, zodat je collega’s weten waar je staat.

4. Gebruik nieuwe inzichten en modellen als ze je inspireren of helpen

Zelfsturing, Scrum & Agile, Holacracy, Duurzame inzetbaarheid, …..zo maar wat actuele manieren van organiseren en werken. Het is goed om als organisatie te blijven ontwikkelen en groeien, gebruik te maken van nieuwe inzichten en mogelijkheden om daarmee weer te kunnen inspelen op nieuwe eisen.
Echter, doe het niet alleen omdat het ‘hip’ is, maar omdat je er echt in gelooft. En zorg ook dat je echt goed begrijpt wat zo’n nieuwe organisatiewijze inhoudt. Dat je je  concreet een voorstelling kunt maken van hoe dat in jouw werkomgeving zou kunnen uitpakken. Zo kun je gemakkelijker kiezen wat je wel en misschien ook juist niet van een nieuw model gaat gebruiken. Dat geldt ook als je hiervoor adviseurs inhuurt. Dat kan heel nuttig zijn en je hoeft zeker niet alles tot  in detail in de hand te houden, maar blijf constructief kritisch.

5. Concentreer je op je talenten,  niet op je ‘zwakkere’ punten

Ontwikkelen en groeien. We vragen het van onszelf en van onze medewerkers/collega’s. En dat is ook nodig in een veranderende omgeving. Stilstaan is vaak achteruitgang of achterop blijven. Maar richt je met je ontwikkeling en groei vooral op die zaken waar je al talent voor hebt. En geef je collega’s daar ook de ruimte voor.
Probeer daarnaast taken  uit te besteden of ondersteuning te regelen op de punten waar je minder goed in bent. Niemand kan alles perfect doen. En waarom geen ruimte geven aan collega’s die andere dingen weer heel goed kunnen?

6. Accepteer dat je niet altijd door iedereen aardig gevonden wordt

Je collega’s hoeven natuurlijk niet je vrienden te zijn. Een professional, en dat geldt voor alle niveaus, hoort met iedereen die naar behoren zijn werk doet en er algemeen beschaafde omgangsvormen op nahoudt goed samen te werken. Dat mag je van jezelf en van je team en collega’s verwachten. Daar mag je, als je in die positie zit, je medewerkers zelfs op beoordelen.
Dat je dan persoonlijk misschien toch niet altijd de waardering krijgt die je zou willen is jammer, maar moeilijk te vermijden. Vergeet echter niet: wat anderen van jou vinden houdt over het algemeen meer verband met die ander dan met jou. (Wel eens van projectie gehoord?)En bovendien weet je zelf heel goed of  je iemand respectvol en rechtvaardig behandelt. Is dat toch niet helemaal zo, verander dat dan. Je zult je er beter door voelen.

7. Buig negatief gedrag om naar eigen verantwoordelijkheid nemen

Een medewerker/collega die klaagt heeft iets te melden waar je je voordeel mee kunt doen. Het is goed om te weten wat er speelt in de organisatie. Echter, klagen heeft ook een grens. Zeker als het gaat over dingen die niet te veranderen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat over dat het ‘vroeger’ veel beter was.
Daag klagers uit om met oplossingen te komen en geef ze daarvoor de ruimte. Dan neemt de klager ook zelf verantwoordelijkheid.
Klaag zelf liever niet. Het kost alleen maar energie en is geen goed voorbeeld.

8. Probeer niet elk ‘probleem’ meteen op te lossen

Accepteer dat niet altijd alles ideaal is Het leven bestaat voor een deel ook uit je verhouden tot ongemakken. Dat geldt zowel voor jou als je medewerkers. Werk aan oplossingen, maar probeer ook de situatie te accepteren zoals die is. Sommige dingen lossen zich op in de tijd. Andere keren verandert de situatie zodanig dat het probleem niet meer bestaat of er belangrijker problemen opdoemen.

9. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn functioneren en welbevinden

Als je leiding geeft wordt er vaak naar jou gekeken als er iets niet goed gaat. Er wordt verwacht dat jij de oplossingen gaat bieden. Als leider heb je daar ook zeker een rol in, namelijk door de juiste voorwaarden te scheppen en tot op zekere hoogte steun te geven.  Maar meer ook niet. Spreek mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid, door duidelijk te maken wat je van hen verwacht.
Natuurlijk geeft een goede leider ruimte aan medewerkers om in hun rol te groeien, om de juiste vaardigheden te leren. Zeker bij organisatieveranderingen. En natuurlijk is een leider begripvol als het even wat minder gaat, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of privé-omstandigheden.  Maar uiteindelijk moet je medewerker het zelf ook kunnen. Anders is het ook voor hemzelf beter werk of taken te vinden die beter passen.

10. Schaar je achter strategie en beleid dat je ‘moet’ uitvoeren

Soms wordt van leiders gevraagd om dingen uit te voeren die ‘van hogerhand’ zijn opgelegd. Organisatieveranderingen bijvoorbeeld Als je het daarmee niet eens bent, gebruik dan zeker de wegen die er binnen jouw organisatie zijn om dat kenbaar te maken en misschien ook te veranderen. Echter, is het eenmaal vastgesteld, leef er dan mee en maak er het beste van. Misschien moet je je soms ook afvragen of de waarden van de organisatie waarvoor je werkt wel aansluiten op die van jou. Kijk dan wat je ruimte is en of er andere mogelijkheden zijn.
Langdurig tegen jezelf ingaan is voor niemand goed, maar een beetje relativeren en inschikken kan ook ontspannend zijn.

Afbeelding: Federico Zanone