Linkedin

Haal meer uit uw organisatie of team!

Professionalisering en management van uw HR-cyclus

Organisaties die rendement willen halen uit de HR- cyclus doen er goed aan ontwikkel- en functioneringsgesprekken ècht als sturingsinstrument te gebruiken. Dat leidt tot concreet beter  functioneren van de medewerkers.

Nodig zijn:

 • Aansprekende, ‘levende’ functieomschrijvingen
 • Duidelijk functiegebouw: heldere rapportage- en communicatielijnen
 • Heldere, praktisch werkbare opzet ontwikkel- en functioneringsgesprekken
 • Goede begeleiding van leidinggevenden op uitvoering ontwikkelgesprekken
 • Ondersteuning bij het maken van Persoonlijke Ontwikkelplannen

Een effectieve HR-cyclus bouw je door samen ontwikkelen en ondersteuning bij de implementatie ervan. Het lezen van theorie over HR-cycli is niet genoeg. Een formulier afvinken al helemaal niet.

mck coaching & advies helpt leidinggevenden om de HR-cyclus niet alleen te professionaliseren, maar ook resultaatgericht in te zetten. Als u wilt zelfs door het hele management ervan over te nemen.

Ook bij de volgende punten van MCK coaching & advies meedenken en doen:

 • Aanpak ziekteverzuim
 • Teamontwikkeling
 • Slecht nieuws gesprekken/dossieropbouw
 • Professionalisering van leidinggeven aan teams en afdelingen
 • Steviger aanspreken en sturen op verantwoordelijkheden van de werknemers en daar de juiste begeleiding bij bieden.
 • Stimuleren effectievere en efficiëntere samenwerking in (management) teams

Met de werkende principes die voor alle (dienstverlenende) organisaties gelden, is ook hier veel te bereiken.

Dit zijn de knoppen waaraan gedraaid moet worden om organisaties, klein en groter, goed te laten functioneren. Het is niet eens zo moeilijk, maar de kunst is zaken in beweging te krijgen!

Lees wat deze principes in de praktijk inhouden en/of neem contact op voor een oriënterend gesprek.