Linkedin

Haal meer uit uw organisatie of team!

Werkende principes

Grip op organisaties, afdelingen en teams

1. Koersvaste leiding
2. Een effectieve HR-cyclus
3. Werkende organisatiestructuur
4. Heldere communicatie
5. Dragende organisatiecultuur

Koersvaste leiding

Organisaties hebben leiding nodig op alle niveaus: het geheel, de afdeling, het team. Leidinggevenden vormen een voorbeeld voor het gedrag van medewerkers en zij zetten een belangrijk stempel op de sfeer en de cultuur. Teams en afdelingen hebben leidinggevenden nodig die weten waar we de organisatie naar toe wil en hoe ze dat kunnen bereiken. Die zich bewust zijn van de impact van hun gedrag en die hun talenten en persoonlijkheid op een constructieve manier inzetten.Koersvast, steeds gericht op het doel. En tegelijkertijd flexibel en empathisch: het doel bereiken met de mensen en hun mogelijkheden die voorhanden zijn en vanuit de dagelijkse realiteit.Dat is niet altijd gemakkelijk en soms ronduit eenzaam: coaching en advisering kunnen dan een welkom onafhankelijk klankbord vormen

Een effectieve HR-cyclus

Meer doen met evenveel of minder mensen. Dat vraagt om weerbare medewerkers die weten wat ze kunnen en wat er van ze verwacht wordt. Vaak zit hier een discrepantie: de taken, verantwoordelijkheden en gedragsvaardigheden die bij de verschillende functies horen zijn onvoldoende duidelijk voor de medewerkers of de medewerkers worden niet op de invulling ervan beoordeeld en waar nodig begeleid. Vanuit de praktijk kijken naar taken, kennis en gedrag per functie helpt.  Door ontwikkel- en functioneringsgesprekken ècht als sturingsinstrument te gebruiken (in plaats van als verplicht nummer te zien)  verbetert het  functioneren concreet.

Werkende organisatiestructuur

Een organisatiestructuur is bedoeld om een organisatie goed bestuurbaar te maken. Worden leidinggevenden teveel in details gezogen? Is er te weinig rust in het team of op de afdeling? Dan helpt het vaak om de grip op de organisatie sterker te maken door duidelijke aanstuurpunten te creëren en verantwoordelijkheden helder te benoemen.

Heldere communicatie

Het klinkt zo logisch, maar het schort er nog weleens aan in de praktijk. Heldere communicatie is duidelijk zijn over wat je wel en niet wilt. Wat je kunt en waar je hulp bij nodig hebt. Waar je last van hebt in je werk en wat juist helpt. Wat je verwacht van je medewerkers, je leidinggevende, je collega’s. Vaak worden er aannames gedaan, die bij navraag helemaal niet blijken te kloppen. Of zit het nog niet zo in de organisatiecultuur om het gesprek aan te gaan of goede feedback te geven of te ontvangen. Talent voor communiceren helpt zeker, maar er is ook veel dat je gewoon kunt leren.

Dragende organisatiecultuur

Geschreven en ongeschreven regels, gewoonten, rituelen, do’s en don’ts en gedeelde historie zijn allemaal elementen die bepalend zijn voor de organisatiecultuur. Het is belangrijk dat de cultuur draagvlak biedt voor de richting die de organisatie op wil. En andersom, dat de richting die de organisatie op wil past bij de cultuur. Organisaties en teams die de gewenste en de ongewenste elementen in een organisatiecultuur bespreekbaar maken kunnen verrmijden dat er een ‘ja zeggen, nee doen’ situatie ontstaat.